THAMM Premium Oriental Rice

THAMM Premium Oriental Rice

ชุดของขวัญข้าวธรรม “ข้าวล้านนาคุณภาพคัดพิเศษ”

ส่งมอบแทนคำอวยพร ความปรารถนาดี และความจริงใจจากคุณ

ภายในบรรจุ

  • ข้าวหอมมะลิเชียงรายใหม่ต้นฤดู  คุณภาพคัดพิเศษ 100%  ขนาด 500 กรัม 1 ถุง
  • ข้าวทับทิมล้านนา คุณภาพคัดพิเศษ 100%  ขนาด 500 กรัม 1 ถุง
หมวดหมู่สินค้า ,

เรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ…ข้าว

ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทย เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมาแต่โบราณ ข้าวเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง ข้าวเป็นสิ่งที่มีความหมายสูงส่งทางจิตใจของชาวไทย

มาโดยตลอด เพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกข้าว มากที่สุดในโลก สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนทั้งชาติ

การมอบข้าวที่มีคุณภาพคัดพิเศษเป็นอย่างดีให้กับคนที่เรารัก เคารพ นับถือหรือปราณนาดี เปรียบเสมือนการมอบ คุณค่าของสิ่งดีๆ ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดี ความอบอุ่นและความมั่งคั่ง การมอบข้าวให้แก่กันหรือการทำบุญด้วยข้าวก็หมายถึง

การให้ชีวิตของตนโชคดี มีชัย มั่งมี ศรีสุข ตามความเชื่อของชาวไทย

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า