นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) อธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บ หรือสร้างขึ้น (ประมวลผล) เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของ Thammculture นโยบายนี้อธิบายถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของบริษัท และข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกใช้, แชร์ และป้องกันอย่างไร รวมถึงอธิบายว่าคุณมีทางเลือกใดบ้างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการติดต่อบริษัท

 

ใครเป็นผู้รับผิดชอบการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

นิติบุคคลของ Thammculture ที่เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้เว็บไซต์ของบริษัท และพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

 

ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่บริษัทเก็บและเก็บเมื่อใด?

บริษัทขอข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของคุณเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการที่คุณขอให้แก่คุณ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำการซื้อ, ขอรับการติดต่อสื่อสาร, สร้างบัญชี,หรือใช้เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลนี้รวมถึง:

 • รายละเอียดสำหรับการติดต่อ รวมถึง ชื่อ, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่งและเรียกชำระเงิน
 • รายละเอียดการเข้าสู่ระบบและบัญชี รวมถึง ชื่อที่ปรากฎบนหน้าจอ, รหัสผ่าน และ ID ผู้ใช้งาน
 • ข้อมูลส่วนตัว รวมถึง เพศ, ที่อยู่, วันเกิด, ประวัติการซื้อ
 • รูปภาพ, รูปถ่าย และวิดีโอ
 • ความพึงพอใจส่วนตัว รวมถึงรายการสินค้าที่ต้องการ, โฆษณา และ Cookie ที่เลือกไว้

 

ทำไมบริษัทถึงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและใช้อย่างไร?

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวบรวมมาจากคุณเพื่อการดังนี้:

 • เพื่อจัดหาคุณลักษณะเฉพาะของเว็บไซต์ และบริการที่คุณขอ

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะอาศัยข้อมูลของคุณในการจัดการสินค้าและบริการที่คุณเลือกไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณทำการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Thammculture หรือเข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรโมชั่น บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณให้ไว้ในการติดต่อกับคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการซื้อ กิจกรรม หรือ โปรโมชั่น หากคุณติดต่อไปยังศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท
บริษัทจะใช้ข้อมูลของคุณ อาทิ รายละเอียดการจัดส่งหรือการชำระเงิน หรือสินค้าที่คุณซื้อเพื่อช่วยเหลือคุณแก้ไขปัญหาหรือคลายข้อสงสัยให้แก่คุณ

 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า บริการ กิจกรรม และโปรโมชั่นของบริษัท
 • เพื่อปฏิบัติการ พัฒนา และรักษาธุรกิจ รวมถึงสินค้าของบริษัท

บริษัทอาจใช้ข้อมูลที่คุณให้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำการซื้อ บริษัทอาจะใช้ข้อมูลนั้นในการทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และการดำเนินงานภายในอื่น ๆ อีกตัวอย่างหนึ่งเช่น บริษัทอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบริโภคสินค้าของบริษัทเพื่อพัฒนาประสบการณ์ในการบริโภคของคุณ และเพื่อให้บริษัทวิเคราะห์ปัญหาทางเทคนิคหรือบริการและบริหารเว็บไซต์ของบริษัท

 • เพื่อคุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สิน หรือ ความปลอดภัยของบริษัทและผู้อื่น

บริษัทอาจใช้ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อป้องกันหรือตรวจจับการทุจริต, ละเมิด, การใช้งานที่ผิดกฎหมายและการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานของบริษัท และเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล, รัฐบาล หรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับอื่น ๆ

 • เพื่อการค้นคว้าทั่วไป และเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์

บริษัทใช้ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และบริการของผู้เยี่ยมชมเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าของบริษัท ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาสินค้าของผู้เยี่ยมชม เพื่อให้บริษัททราบว่าจะใช้วิธีใดในการจัดวางสินค้าหรือเสนอสินค้าที่หน้าร้านของบริษัทให้ดีที่สุด

 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางอื่น ๆ และจะแจ้งให้คุณทราบเป็นการเฉพาะหากจะมีการรวบรวมข้อมูล รวมถึงจะขอความยินยอมจากคุณเมื่อจำเป็น

 

การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การแชร์ของ Thammculture

Thammculture แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ:

 • บริษัทในเครือของ Thammculture  เพื่อวัตถุประสงค์และภายใต้เงื่อนไขดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น
 • บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้บริการและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของ Thammculture ตัวอย่างเช่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเครดิตและการชำระเงิน, การจัดส่งสินค้า, การจัดการและบริการข้อมูล, ส่งอีเมล, การค้นคว้าและวิเคราะห์, การจัดการแบรนด์และโปรโมชั่นสินค้า รวมไปถึงการบริหารจัดการการบริการและคุณลักษณะเฉพาะบางอย่าง
 • บุคคลที่สามอื่น ๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อ: (1) ปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล, คำสั่งศาล หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ; (2) ป้องกันการใช้งานอย่างผิดกฎหมายบนเว็บไซต์ของเรา หรือการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์และนโยบายของเรา; (3) ปกป้องเราจากข้อเรียกร้องของบุคคลที่สาม; และ (4) ช่วยเหลือในการป้องกันการทุจริตหรือการสืบสวน (เช่น การปลอมแปลง)

นอกจากนี้ บริษัทอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับคุณในกรณีที่บริษัทขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมไปถึงกรณีของการปฏิรูปโครงสร้าง, แยกบริษัท, เลิกบริษัท หรือชำระบัญชี)

การแชร์ของคุณ

เมื่อคุณใช้คุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับสังคมบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถสร้างโปรไฟล์สาธารณะซึ่งอาจระบุข้อมูลจำพวก ชื่อที่ปรากฎบนหน้าจอ, รูปโปรไฟล์ และที่อยู่ คุณยังสามารถแชร์เนื้อหาดังกล่าวกับเพื่อนหรือต่อสาธารณะ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า  Thammculture ของคุณด้วย

เราสนับสนุนให้คุณใช้เครื่องมือที่เรามีให้เพื่อจัดการการแชร์ดังกล่าวเพื่อควบคุมข้อมูลที่คุณจะเปิดเผยบนคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับสินค้า  Thammculture

การคุ้มครองและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • การเข้ารหัสและความปลอดภัย

บริษัทใช้มาตรการความปลอดภัยทางเทคนิคและการจัดระเบียบหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเข้ารหัสและเครื่องมือรับรองความแท้จริง เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้บนเครือข่ายที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้เฉพาะจากกลุ่มคนที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบเหล่านี้เท่านั้น

 • การกักข้อมูลของคุณ

บริษัทจะกักข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลา 365 วัน  เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 • สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิที่จะขอ: (1) เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ; (2) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องหากข้อมูลนั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง; (3) ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายในสถานการณ์พิเศษ เมื่อบริษัทได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว คุณสิทธิในการถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ คุณยังมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรวมถึงการเลือกไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ตลาดแบบตรง

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

กฎหมายที่ใช้บังคับและแนวทางปฏิบัติของบริษัทเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว หากบริษัทตัดสินใจที่จะอัพเดทนโยบายของบริษัท บริษัทจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้คุณทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท หากบริษัททำการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หรือหากกฎหมายบังคับ บริษัทจะขอความยินยอมจากคุณก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง บริษัทสนับสนุนให้คุณอ่านนโยบายของบริษัทและคอยติดตามแนวทางปฏิบัติของบริษัท นโยบายนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2563

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ทางเว็บไซต์ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะ, เยี่ยมชม หรือท่องเว็บไซต์ ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ Thammculture เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของทางบริษัทต่อไป