คุณประโยชน์ของข้าว

ข้าวธรรม... วัฒนธรรมแห่งคุณค่า

icon-home1

ข้าวคุณภาพเยี่ยม

จากแผ่นดินล้านนาที่อุดมสมบูรณ์
ด้วยดิน น้ำ และอากาศ

icon-home2

เวลากว่า 60 ปี

ของประสบการณ์
การผลิตและจำหน่ายข้าวสาร

icon-home3

เวลากว่า 60 ปี

ละเอียดอ่อน ใส่ใจการผลิต
ตามตำรับล้านนา