รายละเอียดการจัดส่งสินค้า:

– จัดส่งสินค้าใน 1-2 วันจากวันที่สั่งซื้อ ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์
– ตัดรอบส่งสินค้าเวลา 08:00 น.
– จัดส่งโดยขนส่งเอกชน Kerry Express
พื้นที่ปลายทางกทม. และปริมณฑล ใช้เวลาส่งสินค้าประมาณ 1-3 วัน
ต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล ใช้เวลาส่งสินค้าประมาณ 2-4 วัน
**อาจเร็วหรือช้ากว่าระยะเวลาที่แจ้งไว้ แล้วแต่สถานการณ์ของพื้นที่นั้นๆ
**กรุณาให้เบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อ สำหรับให้พนักงานขนส่งโทรนัดรับสินค้า

ลูกค้าสามารถเช็คถานะสินค้าได้ที่ Kerry Express : https://th.kerryexpress.com/th/track/

– เมื่อบริษัทฯ จัดส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่มีจะมีการ Update สถานะคำสั่ซื้อเป็น “ส่งแล้ว”
และส่ง E-mail รายละเอียดการจัดส่งไปยัง E-mail ของลูกค้าที่ใส่มาในตอนสั่งซื้อสินค้า

 

ลูกค้าสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ :

  • เป็นสินค้าที่สั่งซื้อจาก https://www.thammculture.com/
  • สินค้าชำรุดหรือมีปัญหาจากการผลิต เช่น ถุงมีรอยฉีกขาด, มีสิ่งปนเปื้อนในข้าว (ฝุ่นผง/เศษผงที่ผิดปกติ)

ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่มีปัญหากลับมาที่บริษัทเพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยแผนกรับประกันสินค้าของบริษัท หากสินค้าเสียหาย หรือบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต ทางบริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่จะคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า

บริษัทจะไม่คืนเงินในกรณีต่อไปนี้ :

  • ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าจาก https://www.thammculture.com/
  • เสียหายหรือชำรุดจากความประมาทเลินเล่อ (สัมผัสกับสารเคมี สารกัดกร่อน เปลวเพลิง ความร้อนสูง วัตถุมีคม ความชื้นจากสภาพแวดล้อม ฯลฯ)
  • ความผิดพลาดจากการสั่งซื้อ เช่น กดสั่งสินค้าผิดตัว, กดสั่งสินค้าเกินตามต้องการ

หากสินค้ามีปัญหานอกเหนือจากข้อกำหนดด้านบน ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อปรึกษาและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามแต่ละกรณีได้ที่ :

ติดต่อ : 02-8119670-3  หรือ  062-7698228

E-mail : marketing@unigrain.com