นโยบายธุรกิจ

ลูกค้าสามารถติดต่อขอคืนเงินได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ :

  • เป็นสินค้าที่สั่งซื้อจาก https://www.thammculture.com/
  • สินค้าชำรุดหรือมีปัญหาจากการผลิต เช่น ถุงมีรอยฉีกขาด, มีสิ่งปนเปื้อนในข้าว (ฝุ่นผง/เศษผงที่ผิดปกติ)

ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่มีปัญหากลับมาที่บริษัทเพื่อดำเนินการตรวจสอบโดยแผนกรับประกันสินค้าของบริษัท หากสินค้าเสียหาย หรือบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต ทางบริษัทถือเป็นความรับผิดชอบที่จะคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้า

บริษัทจะไม่คืนเงินในกรณีต่อไปนี้ :

  • ไม่ได้สั่งซื้อสินค้าจาก https://www.thammculture.com/
  • เสียหายหรือชำรุดจากความประมาทเลินเล่อ (สัมผัสกับสารเคมี สารกัดกร่อน เปลวเพลิง ความร้อนสูง วัตถุมีคม ความชื้นจากสภาพแวดล้อม ฯลฯ)
  • ความผิดพลาดจากการสั่งซื้อ เช่น กดสั่งสินค้าผิดตัว, กดสั่งสินค้าเกินตามต้องการ

หากสินค้ามีปัญหานอกเหนือจากข้อกำหนดด้านบน ลูกค้าสามารถติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อปรึกษาและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามแต่ละกรณีได้ที่ :

ติดต่อ : 02-8119670-3  หรือ  062-7698228

E-mail : marketing@unigrain.com

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า