ประวัติบริษัท

บริษัท ยูนิเกรน จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2531 จากพื้นฐานเดิมที่ประกอบกิจการโรงสีข้าวมานานกว่า 50 ปี ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารในการคัดสรรข้าวคุณภาพเกรดคัดพิเศษเพื่อผู้ บริโภค โดยบริษัททำการส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวคุณภาพพรีเมียมไปยังประเทศ ต่างๆ โดยมีบริษัทในเครือเดียวกันดังนี้

 • บริษัท โรงสีกำพล จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ดำเนินการสีข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย มาเกือบ 60 ปี
 • บริษัท ยูนิเกรน จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2531 เพื่อทำการส่งออกข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวคุณภาพพรีเมียมไปยังประเทศต่างๆ
 • บริษัท ยูนิเกรน มาร์เก็ตติ้ง(1999) จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 ดำเนินการผลิต ปรับปรุง คัดสรรคุณภาพ บรรจุและจัดจำหน่ายในประเทศ โดยมีโรงงานและคลังสินค้าที่ถนนพุทธมณฑล สาย 5
 • บริษัท เคพีไรซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ดำเนินธุรกิจคลังสินค้าเพื่อจัดเก็บวัตถุดิบข้าว
 • บริษัท เคพี ขนส่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าข้าวภายในประเทศ

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมข้าวที่ยาวนานกว่า 60 ปี เราดำรงไว้ซึ่ง คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่น ใส่ใจและสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริโภค

นโยบายคุณภาพ

บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับการผลิตข้าวสารให้มีคุณภาพที่ดีเลิศ สอดคล้องมาตรฐานกฎหมายกำหนด เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ทำไมข้าวถุงนี้ถึงชื่อว่า “ธรรม”

คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม เป็นองค์ประกอบหลักที่สร้างความสุข ความเจริญ และความมั่งคั่งให้แก่ชีวิตของคนทุกคน ไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถอยู่บนโลกใบนี้อย่างจีรังได้หากปราศจาก “ธรรม” ทั้ง 3 หลักการนี้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มั่งคั่งด้วยวัฒนธรรม อันยาวนานมาแต่สมัยโบราณและหนึ่งในวัฒนธรรมที่อยู่ควบคู่กับคนไทยมาโดยตลอดคือวัฒนธรรมในการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก

อาหารหลักที่ว่านี้ก็ได้มาจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่านานับชนิด

โชคดีที่คนไทยได้เกิดบนพื้นแผ่นดินธรรม และในขณะเดียวกันคนไทยได้ถูกหล่อหลอมให้เป็นคนดีด้วยหลักของพุทธศาสนาที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งในดวงใจของคนไทย

ข้าวธรรมแต่ละเม็ดขอมอบความสุข ความอุดมสมบูรณ์ ความมีพลานามัยที่ดีให้แก่ทุกๆคน และขอมอบความปลาบปลื้มและความภูมิใจกลับไปสู่ชาวนาผู้ขยันขันแข็งและมีพระคุณในการส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านี้สู่ปากท้องของเราทุกคน

ข้าวธรรม
วัฒนธรรมแห่งคุณค่า

เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ...ข้าว

ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทย เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมาแต่โบราณ ข้าวเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง ข้าวเป็นสิ่งที่มีความหมายสูงส่งทางจิตใจของชาวไทยมาโดยตลอดเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนทั้งชาติ การมอบข้าวที่มีคุณภาพคัดพิเศษเป็นอย่างดีให้กับคนที่เรารัก เคารพ นับถือหรือปรารถนาดี เปรียบเสมือนการมอบคุณค่าของสิ่งดีๆ ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดี ความอบอุ่นและความมั่งคั่ง การมอบข้าวให้แก่กันหรือการทำบุญด้วยข้าวก็หมายถึง การให้ชีวิตของตนโชคดี มีชัย มั่งมี ศรีสุข ตามความเชื่อของชาวไทย

เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับ...ข้าว

ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวไทย เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยมาแต่โบราณ ข้าวเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรง ข้าวเป็นสิ่งที่มีความหมายสูงส่งทางจิตใจของชาวไทยมาโดยตลอดเพราะประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนทั้งชาติ การมอบข้าวที่มีคุณภาพคัดพิเศษเป็นอย่างดีให้กับคนที่เรารักเคารพ นับถือหรือปรารถนาดี เปรียบเสมือนการมอบคุณค่าของสิ่งดีๆ ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ การกินดีอยู่ดี ความอบอุ่นและความมั่งคั่ง การมอบข้าวให้แก่กันหรือการทำบุญด้วยข้าวก็หมายถึงการให้ชีวิตของตนโชคดี มีชัย มั่งมี ศรีสุข ตามความเชื่อของชาวไทย

ทำไมต้องข้าวล้านนาที่อุดมสมบูรณ์

ล้านนาเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมและมิตรไมตรีแต่โบราณกาล มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ดิน น้ำ และอากาศที่เหมาะกับการปลูกข้าว ล้านนามีวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อน ใส่ใจในการผลิตทุกกระบวนการตั้งแต่คัดสรรเมล็ดข้าว ทำให้ได้เมล็ดข้าวที่ขาวสะอาด สวยทุกเมล็ด พร้อมกับการบรรจุข้าวในบรรจุภัณฑ์ด้วยความเอาใจใส่ ป้องกันมอดแมลง จึงทำให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพและถนอมความสดใหม่ของข้าวได้ยาวนาน ตามต้นตำหรับวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบไป

ทำไมต้องข้าวล้านนาที่อุดมสมบูรณ์

ล้านนาเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมและมิตรไมตรีแต่โบราณกาล มีภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย ดิน น้ำ และอากาศที่เหมาะกับการปลูกข้าว ล้านนามีวัฒนธรรมที่ละเอียดอ่อน ใส่ใจในการผลิตทุกกระบวนการตั้งแต่คัดสรรเมล็ดข้าว ทำให้ได้เมล็ดข้าวที่ขาวสะอาด สวยทุกเมล็ด พร้อมกับการบรรจุข้าวในบรรจุภัณฑ์ด้วยความเอาใจใส่ ป้องกันมอดแมลง จึงทำให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพและถนอมความสดใหม่ของข้าวได้ยาวนาน ตามต้นตำหรับวัฒนธรรมที่ควรแก่การอนุรักษ์สืบไป

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ เช่น

 • โฮมเฟรชมาร์ท (The Mall ทุกสาขา)
 • Gourmet Market (Paragon, Emporium, K-Village)
 • Jusco และ MaxValu Supermarket
 • วิลล่ามาร์เก็ต
 • UFM Fuji Supermarket
 • Tops Market , Central Food Hall
 • Lotus’s

และ ร้าน Modern Wholesales, Traditional Wholesale, Minimart และ ร้านค้าทั่วไป (ต่างจังหวัด)

ช่องทางการจัดจำหน่าย

ซูเปอร์มาร์เก็ต และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ อาทิ เช่น

 • โฮมเฟรชมาร์ท (The Mall ทุกสาขา)
 • Gourmet Market (Paragon, Emporium, K-Village)
 • Jusco และ MaxValu Supermarket
 • วิลล่ามาร์เก็ต
 • UFM Fuji Supermarket
 • Tops Market , Central Food Hall
 • Lotus’s

และ ร้าน Modern Wholesales, Traditional Wholesale, Minimart และ ร้านค้าทั่วไป (ต่างจังหวัด)