ความรู้เรื่องข้าว, บทความทั้งหมด

มาตรฐานข้าวไทย

มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

มาตรฐานข้าวหอมมะลิสำหรับการส่งออกต่างประเทศ มีดังนี้

Thai Standard Rice

Standards for Thai Hom Mali (Jasmine) White Rice

  • Thai Hom Mali (Jasmine) Rice purity not less than 92%
  • Moisture not exceeding 14%
  • Average length of the whole kernel without any broken part shall not be less than 7.0 mm.
  • Ratio of the average length against the average width of the whole kernel without any broken part shall not be less than 3.2

The grades of Thai Hom Mali (Jasmine) White Rice are specified as follow:

Standards for Thai Hom Mali (Jasmine) Cargo Rice

  • Thai Hom Mali (Jasmine) Rice purity not less than 92%
  • Moisture not exceeding 14%
  • Average length of the whole kernel without any broken part shall not be less than 7.0 mm.
  • Ratio of the average length against the average width of the whole kernel without any broken part shall not be less than 3.2

The grades of Thai Hom Mali (Jasmine) Cargo Rice are specified as follow:

Standards for Thai Hom Mali (Jasmine) White Broken Rice

  • Thai Hom Mali (Jasmine) Rice purity not less than 92%
  • Moisture not exceeding 14%

The grades of Thai Hom Mali (Jasmine) White Broken Rice are specified as follow: