ความรู้เรื่องข้าว, บทความทั้งหมด

“ข้าวสารกรอกหม้อ” จากอดีตจนปัจจุบัน ที่คนไทยกินข้าว

วิถีชีวิตหลายๆ อย่างของคนไทยเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่นานเท่าไรก็ไม่เปลี่ยน นั่นคือ ข้าว

คนไทยส่วนใหญ่ยังคงบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ไม่ว่าจะมื้อเช้า เที่ยง หรือมื้อเย็น หนึ่งในวัตถุดิบคู่ครัวที่แทบทุกบ้านต้องมีไว้ ซึ่งปัจจุบัน นอกจากข้าวหอมมะลิ ข้าวหอม หรือข้าวขาวทั่วไป ยังมีข้าวสายพันธุ์อื่นๆ ที่เป็นที่นิยมขึ้นมามากมายอย่างข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้อง หรือข้าวกข43 บ้างก็นำข้าวแต่ละสายพันธุ์มาผสมกันเป็นสูตรใหม่ ที่มีทั้งความอร่อยและคุณประโยชน์ที่ครบถ้วนมากกว่าเดิม

นอกจากนี้ วิธีการประกอบอาหารก็ยังพัฒนา และมีการประยุกต์มาอย่างมากมาย เมื่อก่อนคนไทยนิยมนึ่ง/หุง หรือต้มข้าวกิน ปัจจุบันมีเมนูอาหารที่มาจากการประยุกต์ข้าวเป็นเมนูใหม่ๆ มากมาย เรียกได้ว่า ข้าวเป็นหนึ่งในวัตถุดิบคู่ครัวมาอย่างช้านาน

นอกจากจะเป็นอาหารหลักแล้ว ข้าว ยังมีส่วนอย่างมากในวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อน จึงส่งผลให้ประเทศไทยมีวัฒนธรรม/ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับข้าวมากมาย ทั้ง ประเพณีสู่ขวัญ ที่มีการบูชาพระแม่โพสพ ที่คนไทยเชื่อว่าช่วยปกป้องรักษาข้าวให้เจริญเติบโต ประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก ที่ค้ลายกับขนทรายเข้าวัด แต่เปลี่ยนเป็นนำข้าวเปลือกมาก่อเป็นเจดีย์ เพื่อทำบุญถวายให้วัด

ยังมีสุภาษิต หรือสำนวนไทยอีกมากที่ความเกี่ยวข้องกับข้าว อย่างประโยคที่ว่า
“ตำข้าวสารกรอกหม้อ”

ตำข้าวสารกรอกหม้อ เป็นสำนวนไทยในอดีต ที่ปัจจุบันคนเฒ่าคนแก่ยังมีการใช้ว่ากล่าวกับบุตรหลานอยู่บ้าง

ความหมายโดยนัยของสำนวนนี้หมายถึง การทำงาน/ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงผ่านๆ ทำให้จบไปครั้งเดียว ไม่มีการวางแผนถึงอนาคต เป็นการเปรียบเปรยว่าเป็นคนเกียจคร้าน ไม่ตั้งใจทำงาน ไม่วางแผนในอนาคต ทำให้ชีวิตอาจไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร

สาเหตุที่เปรียบเปรยเช่นนั้น เพราะสมัยก่อนไม่ได้มีโรงสีข้าว / เทคโนโลยีในการสีเปลือกข้าวแบบในปัจจุบัน คนสมัยก่อนต้องตำข้าวเพื่อกระเทาะเปลือกออก อาจใช้เครื่องข้าวที่เป็นครกขนาดใหญ่ หรือใช้ครกเล็กๆ ตำเองในครัวเรือน ซึ่งใช้เวลานาน และใช้แรงมากกว่าจะได้ข้าวสารดีๆ มาหุงกิน

โดยส่วนใหญจะนิยมตำไว้ทีละมากๆ ให้พอกินในครอบครัวสัก 3-5 วัน แต่คนที่ขี้เกียจจะตำข้าวเพียงวันต่อวัน หมดวันนี้วันต่อไปก็ต้องตำใหม่ กรอกหม้อข้าวเติมไปเรื่อยๆ สื่อว่าเป็นคนขี้เกียจ ไม่วางแผนชีวิตนั่นเอง

สำนวนสั้นๆ กลับสื่อความหมาย และสื่อถึงวิถีชีวิตในอดีตมากมายลึกซึ้งเพียงนี้ ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวอีกมากมายที่เกี่ยวกับกับคนไทยเรา ไว้คราวหน้าข้าวธรรมจะนำมาเสนออีกนะคะ

สั่งซื้อข้าวธรรม ส่งตรงถึงบ้านได้เลย >>คลิก<<