บทความทั้งหมด, ไขข้อสงสัยเรื่องข้าว

นาปี – นาปรัง ต่างกันอย่างไร

ไหนใครเคยได้ยินคำว่า “นาปี – นาปรัง” กันบ้าง? รู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไร มีข้อแตกต่างกันอย่างไร

สำหรับคนที่เคยไปเลือกซื้อข้าวสารตามร้านต่างๆ ที่ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้า อาจจะเคยเจอพ่อค้าหรือแม่ค้าบอกว่าข้าวนี้เป็นข้าวใหม่ ข้าวนี้เป็นข้าวเก่าอยู่บ้าง ซึ่งข้าวเก่าหรือข้าวใหม่นี้ก็อยู่ที่สายพันธุ์ และอายุการเก็บเกี่ยวของข้าวนั่นเอง

เพราะว่าข้าวแต่ละสายพันธุ์นั้นมีระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิตสั้น-ยาวไม่เท่ากัน ซึ่งก็แยกกันหลักๆ ด้วยคำเรียกอย่าง “นาปี” และ “นาปรัง” นั่นเอง

นาปี

คำว่า “นาปี” นั้นหมายถึง ข้าวที่ปลูกตามฤดูกาล นิยมปลูกในช่วงฤดูฝน มักจะต้องใช้เวลาในการเตรียมดิน การหว่าน การทิ้งระยะในการเพาะปลูกหลายวัน ให้ผลผลิตเพียงปีละ 1 ครั้ง มักออกผลในช่วงเดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ข้าวที่ปลูกเป็นนาปี ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ นั่นเอง
ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวที่สายพันธุ์โดดเด่นเรื่องความหอมเป็นเอกลักษณ์ และความนุ่มเมื่อหุงเสร็จ นอกจากนี้ยังเป็นข้าวที่มีราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาด

ช้อปข้าวหอมมะลิเชียงรายตอนนี้ >>คลิก<<

นาปรัง

คำว่า “นาปรัง” หมายถึงข้าวที่ปลูกนอกฤดูกาล คือไม่ได้รอช่วงหน้าฝนแบบปกติ ส่วนใหญ่เป็นข้าวที่มีระยะเวลาออกผลผลิตที่สั้น สามารถคำนวณได้แน่นอนว่าออกผลช่วงไหน ไม่ใช่ข้าวสายพันธุ์ที่ต้องใช้น้ำมาก/นาน แค่มีน้ำและแสงแดดเพียงพอก็สามารถออกรวงได้

ข้าวที่ปลูกเป็นนาปรัง เช่น ข้าวกข43 ข้าวเหนียวสันป่าตอง ข้าวหอมปทุม

อย่างข้าวกข43 นั้นออกได้ทุกฤดู ในปีหนึ่งอาจทำนาข้าวกข43 ได้ 2-4 ครั้ง แล้วแต่ความเหมาะสมและโอกาส แต่ข้าวเหนียวพันธุ์สันป่าตองอาจจะน้อยหน่อย อย่างในภาคเหนือออกได้ปีละ 2 ครั้ง แต่ท้องที่อื่นๆ อาจจะมาก-น้อยต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ณ ช่วงเวลานั้นๆ

ช้อบข้าวหลากหลายสายพันธุ์ได้ตามต้องการจากข้าวธรรม >>คลิก<<