ธรรม ข้าวออร์แกนิคหอมมะลิล้านนา 100%

ธรรม ข้าวออร์แกนิคหอมมะลิล้านนา 100%

ข้าวออร์แกนิคหอมมะลิล้านนา คัดพิเศษ 100%
ข้าวออร์แกนิค

“ธรรม ข้าวออร์แกนิค” เป็นผลิตผลจากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ด้วยการปลูกข้าวแบบปลอดสารพิษในทุกขั้นตอน ณ ดินแดนล้านนา ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งดินและน้ำ รวมไปถึงอากาศที่เย็นสบาย เหมาะแก่การปลูกข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง ประกอบกับกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมดิน การเตรียมพันธุ์ข้าว การหว่าน การดูแลแปลงนา และการเก็บเกี่ยว โดยครอบครัวชาวนาที่มีประสบการณ์และร่ำรวยความสุขจากการทำนาแบบปลอดสารพิษ เพื่อให้เมล็ดข้าวที่ได้นั้น มีความหอม นุ่ม อร่อย ดีต่อสุขภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบครัน การมีสุขภาพดี คือ ความสุขที่อยู่ใกล้ตัวเรา นอกจากตนเองแล้ว เราควรแบ่งปันความสุขให้กับคนที่เรารักด้วยข้าวหอมมะลิ ขัดสีไม่ขาวเพื่อคงคุณค่าและใยอาหาร มีกลิ่นหอม นุ่ม ตามเอกลักษณ์ของข้าวไทยบ้านนา

ขนาด
475 กรัม

เริ่มพิมพ์และกด Enter เพื่อค้นหา

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า