บทความทั้งหมด, สุขภาพดีกับข้าวธรรม

แคลอรี่น้อยกว่า เลือกข้าวกล้อง

หลายคนที่เริ่มคุมอาหาร หรือต้องการกินเพื่อสุขภาพ มักจะเลือกกินข้าวสีม่วงแดง หรือสีดำ หรือที่เรียกว่า “ข้าวไรซ์เบอร์รี่” เรียกได้ว่าเป็นข้าวสายพันธุ์ยอดนิยมอันดับต้นๆ ที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญในการคุมอาหาร หรือเหล่าเทรนเนอร์เลือกใช้

แต่ทั้งนี้ ยังมีข้าวอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ นั่นคือข้าวกล้อง

นิยมของข้าวกล้องนั้น ไม่ใช่ว่าเป็นสายพันธุ์ข้าวกล้อง แต่เป็นที่การขัดสีเปลือกข้าว
ปกติแล้วข้าวสีขาวที่เราเห็นกันทั่วไปนั้น เป็นข้าวที่ผ่านการขัดสีเปลือกข้าวออกจนหมด ทำให้ได้ข้าวที่เป็นเม็ดสีขาวล้วนดังที่เห็น เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอม ข้าวขาวหรือข้าวกข43 ก็ด้วย

แต่ข้าวกล้อง เป็นข้าวที่ผ่านการขัดสีเปลือกส่วนหนึ่งออกไป แต่ยังมีส่วนเยื่อบางๆ หุ้งอยู่ ทำให้ได้ข้าวที่มีสีออกน้ำตาลอ่อน หรือบางคนมองเป็นสีเหลือง ซึ่งส่วนนี้แหละที่รวมคุณปีะโยชน์มากมายเอาไว้

หนึ่งในหลักการของการคุมอาหาร ก็คือการคำนวณแคลอรี่ แต่ละอย่างที่เรากินเข้าไปนั้นจะเปลี่ยนเป็นพลังงานในร่างกายของเรา ซึ่งส่วนที่จำเป็นก็จะนำมาใช้เผาผลาญในระหว่างการทำกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวัน

แต่แคลอรี่ส่วนเกินนั้นจะถูกแปรรูปกลายเป็น ไขมัน ไปสะสมยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อรูปร่างและสุขภาพได้ ทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอ้วน แต่ว่าการที่ร่างกายได้รับแคลอรี่น้อยเกินไปก็อันตรายเช่นกัน เราจึงต้องกินในปริมาณที่เหมาะสม เลือกกินให้พอดีกับที่ร่างกายของเราต้องการ ซึ่งส่วนนี้จะมาก/น้อยแตกต่างกันไปตามร่างกายของแต่ละคน

สำหรับข้าวกล้องนั้น เมื่อเทียบกับข้าวสายพันธุ์อื่นๆ ในปริมาณ 100 กรัมเท่ากัน ข้าวกล้องมีปริมาณแคลอรี่น้อยกว่า ปริมาณตัวเลขอาจเปลี่ยนไปตามการตรวจสอบของข้าวกล้องแต่ละสายพันธุ์ มีตั้งแต่ 110 – 347 แคลอรี่ ซึ่งก็น้อยกว่าข้าวหอมมะลิ ที่มีถึง 351 แคลอรี่* หรือข้าวไรซ์เบอร์รี่มี 370 แคลอรี่*

ทั้งนี้ ด้วยเรื่องแคลอรี่เพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถบอกได้ชัดว่าข้าวกล้องนั้นดีที่สุดในการคุมอาหาร หรือการกินเพื่อสุขภาพ ต้องประเมินจากแต่ละปัจจัย ทั้งสายพันธุ์ข้าว ปริมาณการกินที่เหมาะสมกับร่างกายของตน รมทั้งรสชาติ ความหอม ความนุ่ม ที่ส่งผลต่อการกินของเราด้วย อีกทั้งยังมีเรื่องของความสะดวกในการหาซื้อ หรือหุงกิน

การดูแลสุขภาพ ไม่ใช่แค่เลือกกินเพื่อสุขภาพเท่านั้น
ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ส่งผลดีต่อร่างกาย ทั้งพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายอย่างพอเหมาะเพื่อสุขภาพด้วยนะคะ

เลือกซื้อข้าวกล้องได้เลย มีพร้อมทั้งข้าวกล้องหอมมะลิเชียงราย และข้าวกล้องหอมใหม่ต้นฤดู >>คลิก<<